TÌM KIẾM THÔNG TIN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tuyển sinh: 02713.691.339
Quản trị website

LIÊN KẾT WEBSITE


ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập

Lượt truy cập:493.475
Hôm qua:367
Hôm nay:450

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI VỤ
Địa chỉ :Khu CN Chơn Thành, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, Bình Phước
Điện thoại :(0651). 3691 008
Email :phongkhtc.cdnbp@gmail.com

Trưởng phòng
Nguyễn Trung Tín

Phó Trưởng phòng
Bùi Thị Thơm

I. CHỨC NĂNG

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng về thu chi theo luật ngân sách và luật kế toán; Lập kế hoạch, dự toán kinh phí hàng năm.

 • Tổ chức thực hiện hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát các nguồn kinh phí, tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tài sản công, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước ở đơn vị.

II. NHIỆM VỤ

 • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán diễn ra tại nhà trường, theo chế độ hiện hành.

 • Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản.

 • Kiểm soát, theo dõi, cập nhật thông tin về tăng, giảm tài sản công.

 • Thẩm định giá trước khi mua sắm tài sản công hoặc vật liệu để xây dựng mới về CSVC nhà trường, thực hiện theo qui định tại Thông tư số 63/Bộ TC và Qui định số 81/TCN. 

 • Phân tích thông tin, số liệu kế toán để tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng các giải pháp nhằm phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Nhà trường.

 • Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán cho các trung tâm trực thuộc.

 • Thực hiện tốt các nguyên tắc kế toán theo chế độ hiện hành. Cung cấp thông tin, số liệu tính toán theo quy định của pháp luật.

 • Dự thảo các văn bản sau: Quyết định thành lập các hội đồng đấu thầu, tổ tư vấn đấu thầu, hội đồng xét chọn mua sắm trực tiếp vật tư, thiết bị tài sản; thanh lý tài sản. Hồ sơ mời thầu - chỉ định thầu, báo cáo kết quả  đấu thầu - chỉ định thầu; tờ trình xin phê duyệt kết quả đấu thầu - chỉ định thầu mua sắm Tài sản cố định và thanh lý tài sản. Các quyết định phê duyệt trúng thầu - chỉ định thầu, quyết định thanh lý tài sản và các hợp đồng, thanh lý hợp đồng mua sắm - sửa chữa vật tư, thiết bị tài sản, ô tô các loại. Các hợp đồng và thanh lý hợp đồng liên kết đào tạo với các tổ chức và các đơn vị. Quyết định phân bổ chỉ tiêu học bổng theo năm học. Qui chế liên quan tới Tài chính - Kế toán và quản lý sử dụng tài sản.

 • Phối hợp với phòng TC-HC nghiệm thu các công trình sửa chữa và xây dựng mới ;

 • Thực hiện chế độ thanh tóan lương , BHXH , BHYT , BHXH …

 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của BGH.

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN
STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤĐIỆN THOẠI
1Nguyễn Trung TínTrưởng phòng0987.232.982
2Bùi Thị ThơmPhó Trưởng phòng0651.3503.029
3Nguyễn Thị Thanh NhànNhân viên0906.658.567
4Nguyễn Văn ViệtNhân viên0949.809983
Video hoạt động
Phần Mềm QL Đào Tạo Eduman
Giới thiệu việc làm
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang