TÌM KIẾM THÔNG TIN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tuyển sinh: 02713.691.339
Quản trị website

LIÊN KẾT WEBSITE


ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập

Lượt truy cập:493.486
Hôm qua:367
Hôm nay:461

BAN GIÁM HIỆU
Địa chỉ :Khu CN Chơn Thành, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, Bình Phước
Điện thoại :(0651). 3691 009
Email :bangiamhieu.cdnbp@gmail.com

Phó Hiệu trưởng
ThS. Lê Thành Trung

Ban Giám hiệu lãnh đạo Trường thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

  1. Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Trường.

  2. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính của nhà trường và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để phục vụ cho hoạt động dạy nghề theo quy định của pháp luật.

  3. Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy và học tập cho cán bộ, giáo viên và người học.

  4. Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự-an toàn xã hội trong Trường.

  5. Thực hiện quy chế dân chủ trong Trường; thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên và người học trong Trường.

  6. Tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng dạy nghề theo quy định. Chấp hành các quyết định về thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

  7. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật.

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN
STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤĐIỆN THOẠI
1ThS. Lê Thành TrungPhó Hiệu trưởng0918.587.534
Video hoạt động
Phần Mềm QL Đào Tạo Eduman
Giới thiệu việc làm
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang