TÌM KIẾM THÔNG TIN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tuyển sinh: 02713.691.339
Quản trị website

LIÊN KẾT WEBSITE


ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập

Lượt truy cập:493.459
Hôm qua:367
Hôm nay:434

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Địa chỉ :Khu CN Chơn Thành, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, Bình Phước
Điện thoại :0651.2219.608
Email :phongnckh.cdnbp@gmail.com

I. CHỨC NĂNG

- Tham mưu cho Ban giám hiệu trong công tác nghiên cứu khoa học, chất lượng đào tạo và liên kết, liên thông đào tạo.

II. NHIỆM VỤ

2.1.Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật:

- Phối hợp với các Phòng, Khoa chức năng tham gia nghiên cứu Khoa học – Kỹ thuật các cấp;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thiết kế trang thiết bị dạy nghề  tự làm trong nhà trường;

- Phối hợp với các Phòng, Khoa chức năng triển khai các ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiên cứu biên soạn chương trình, giáo trình và học liệu áp dụng trong nhà trường.

2.2.Quản lý chất lượng giáo dục đào tạo:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thảo về đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo;

- Phối hợp với các Phòng , Khoa tổ chức Hội giảng các cấp;

- Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, nhân viên, giáo viên đạt chuẩn theo quy định;

- Lập kế hoạch định kỳ hàng năm (đột xuất khi có chỉ đạo của cấp trên) tổ chức tự kiểm định chất lượng và thanh tra trong dạy nghề theo quy định;

- Tham gia đoàn kiểm định, đoàn thanh tra các cấp theo quy định;

2.3.Tuyển sinh và liên kết đào tạo:

2.3.1.Tuyển sinh đào tạo:

+ Phối hợp với phòng Đào tạo thực hiện việc tuyển sinh hệ Trung cấp;

+ Tuyển sinh và tổ chức đào tạo các lớp ngắn hạn, sơ cấp, lao động nông thôn, thường xuyên, Cao đẳng, Đại học và đào tạo chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ theo quy định.

2.3.2.Liên kết đào tạo:

+ Liên kết đào tạo Đại học, cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp, Các lớp đào tạo thường  theo quy định.

+ Liên kết đào tạo quốc tế.

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN
STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤĐIỆN THOẠI
1Nguyễn Thị TâmNhân viên0974.277.841
Video hoạt động
Phần Mềm QL Đào Tạo Eduman
Giới thiệu việc làm
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang