TÌM KIẾM THÔNG TIN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tuyển sinh: 02713.691.339
Quản trị website

LIÊN KẾT WEBSITE


ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập

Lượt truy cập:374.644
Hôm qua:378
Hôm nay:54

BẢNG HỌC PHÍ TIẾNG NHẬT TRUNG TÂM NGÔN NGỮ ALI
21:26 | 16/03/2016
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRUNG TÂM NGÔN NGỮ ALI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh Phúc
 
BẢNG HỌC PHÍ TIẾNG NHẬT TRUNG TÂM NGÔN NGỮ ALI
HỆ CẤP TỐC
LỚP
THỜI GIAN
(288 tiết/khóa)
HỌC PHÍ
CT 1
12 TUẦN/KHÓA
5.200.000
CT 2
12 TUẦN/KHÓA
5.350.000
CT 3
12 TUẦN/KHÓA
5.500.000
CT 4
12 TUẦN/KHÓA
5.650.000
CT 5
12 TUẦN/KHÓA
5.800.000
CT 6
12 TUẦN/KHÓA
5.950.000
CT 7
12 TUẦN/KHÓA
6.100.000
CT 8
12 TUẦN/KHÓA
6.250.000
HỆ PHỔ CẬP
LỚP
THỜI GIAN
(144 tiết/khóa)
HỌC PHÍ
PC 1
12 TUẦN/KHÓA
2.600.000
PC 2
12 TUẦN/KHÓA
2.700.000
PC 3
12 TUẦN/KHÓA
2.800.000
PC 4
12 TUẦN/KHÓA
2.900.000
PC 5
12 TUẦN/KHÓA
3.000.000
PC 6
12 TUẦN/KHÓA
3.100.000
PC 7
12 TUẦN/KHÓA
3.200.00
PC 8
12 TUẦN/KHÓA
3.300.000
PC 9
12 TUẦN/KHÓA
3.400.00
PC 10
12 TUẦN/KHÓA
3.500.000
NC
12 TUẦN/KHÓA
3.600.000
HỆ PHỔ THÔNG
LỚP
THỜI GIAN
(72 tiết/khóa)
HỌC PHÍ
PT 1
12 TUẦN/KHÓA
1.300.000
PT 2
12 TUẦN/KHÓA
1.400.000
PT 3
12 TUẦN/KHÓA
1.500.000
PT 4
12 TUẦN/KHÓA
1.600.000
PT 5
12 TUẦN/KHÓA
1.700.000
PT 6
12 TUẦN/KHÓA
1.800.000
PT 7
12 TUẦN/KHÓA
1.900.000
PT 8
12 TUẦN/KHÓA
2.000.000
Ghi chú:
Ø Cấp độ N1 : CT7; CT8, NC (nâng cao)
Ø Cấp độ N2 : CT5; CT6; PC10; NC
Ø Cấp độ N3 : CT4; PC8; PC9
Ø Cấp độ N4 : CT2; PC4; PT8
Ø Cấp độ N5 :CT1; PC2; PT4
 

  TRUNG TÂM NGÔN NGỮ ALI BẢNG HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ (16/03)
  CHƯƠN TRÌNH VÀ HỌC PHÍ TIẾNG ANH THEO KHUNG QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM (16/03)
  Tuyển sinh và khai giảng các lớp Điều dưỡng; Kỹ thuật Dược trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2017 (05/01)
  Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ đợt 1 năm 2018 - Trường ĐH Đông Đô (20/03)
  Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018 - Trường ĐH SP KT TP HCM (20/03)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang