TÌM KIẾM THÔNG TIN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tuyển sinh: 02713.691.339
Quản trị website

LIÊN KẾT WEBSITE


ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập

Lượt truy cập:480.440
Hôm qua:464
Hôm nay:264

Lịch thi mới cập nhật 02/01/2018
09:33 | 03/01/2018
   

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÌNH PHƯỚC

 
   

PHÒNG ĐÀO TẠO

 
                     

 

   

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN

 
   

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017  - 2018

 

Thứ

Ngày

Lớp

Môn thi

Thời gian

Địa điểm

Giờ thi

Hình thức

Lần thi

Giám thị

Số đề

 

Thứ 2

15/1/2018

16T3ĐCN.A1

Trang bị điện 1

240 phút

D4

13h00

TH

1

T. Q. Nam - C. Hạnh

3

 

Thứ 2

15/1/2018

17T2ĐTC.A

Mạch điện tử cơ bản

240 phút

D19

07h00

TH

1

C. Đào - C. Hường

3

 

Thứ 2

15/1/2018

17C3ĐCN.A

Điện tử cơ bản

240 phút

D19

13h00

TH

1

C. Đào - T. Cường

3

 

Thứ 3

16/1/2018

15TĐCN.A

Trang bị điện 1

240 phút

D4

13h00

TH

Học lại

T. Q. Nam - C. Hường

3

 

Thứ 3

16/1/2018

16T3ĐCN.A2

Trang bị điện 1

240 phút

D4

13h00

TH

1

T. Q. Nam - C. Hường

3

 

Thứ 3

16/1/2018

17T2ĐCN.A

An toàn điện

60 phút

D11

13h00

LT

1

C. Nhàn - C. Thương

3

 

Thứ 3

16/1/2018

17T2ĐCN. A

Mạch điện

90 phút

D11

14h00

LT

2

C. Nhàn - C. Thương

3

 

Thứ 3

16/1/2018

17T2ĐCN.A

Pháp luật

60 phút

D11

15h00

LT

2

C. Nhàn - C. Thương

3

 

Thứ 3

16/1/2018

17C3ĐCN.A

Vẽ kỹ thuật

120 phút

D12

13h00

LT

1

T. Hoàn - C. Lương

3

 

Thứ 3

16/1/2018

17C3ĐCN.A

Mạch điện

90 phút

D12

15h00

LT

1

T. Hoàn - C. Lương

3

 

Thứ 3

16/1/2018

16T3ĐCN.A

Truyền động điện

90 phút

D12

13h00

LT

1

T. Hoàn - C. Lương

3

 

Thứ 3

16/1/2018

15C3ĐCN.A

Trang bị điện 1

240 phút

D4

07h00

TH

Học lại

T. Q. Nam - T. Hường

3

 

Thứ 3

16/1/2018

17C3ĐCN.A

Khí cụ điện

240 phút

D4

07h00

TH

1

T. Q. Nam - T. Hường

3

 

Thứ 3

16/1/2018

17T2ĐTC.A

Máy điện

240 phút

D3

07h00

TH

1

C. Hạnh - T. Đ. Nam

3

 

Thứ 4

17/1/2018

17T2ĐTC.A

Đo lường điện

60 phút

D17

07h30

TH

1

C. Hường - T. Dũng

3

 

Thứ 4

17/1/2018

17T2ĐTC.A

Điện kỹ thuật

90 phút

D17

8h30

LT

2

C. Hường - T. Dũng

3

 

Thứ 4

17/1/2018

17C3ĐCN.A

An toàn điện

60 phút

D12

13h00

LT

1

C. Nhàn - T. Hoàn

3

 

Thứ 4

17/1/2018

16C3ĐCN.A

Tổ chức sản xuất

90 phút

D12

13h00

LT

1

C. Nhàn - T. Hoàn

3

 

Thứ 4

17/1/2018

17T2ĐCN.A

Cung cấp điện

120 phút

D12

13h00

LT

1

C. Nhàn - T. Hoàn

3

 

Thứ 5

18/1/2018

17T2ĐTC.A

Điện cơ bản

90 phút

D12

07h00

LT

1

C. Nhàn - T. Hoàn

3

 

Thứ 5

18/1/2018

15T3ĐTC.A

Rô bốt công nghiệp

240 phút

D19

13h00

TH

1

T. Tuấn - T. Cường

3

 

Thứ 2

15/1/2018

16T3KDN.A

Kế toán DN 2

90 phút

B5

13h30

TN

1

C. Nhàn - T. Hoàn

3

 

Thứ 2

15/1/2018

15T3INF.A

Linux

60 phút

B5

13h30

TN

1

C. Nhàn - T. Hoàn

3

 

Thứ 4

17/1/2018

17T2KDN.A

Kế toán TMDV

75 phút

B5

07h30

LT

1

C. Lệ - T. Thành

3

 

Thứ 4

17/1/2018

17T2KDN.A

Kinh tế vi mô

60 phút

B5

08h45

LT

1

C. Lệ - T. Thành

3

 

Thứ 4

17/1/2018

16T2KDN.A

TH kế toán TMDV

120 phút

B5

13h30

TH

1

C. Thảo - C. Hà

3

 

Thứ 6

19/1/2018

15T3KDN.A

Tin học kế toán

120 phút

C8

13h00

TH

1

C. Thương - C. Hà

3

 

Thứ 5

18/1/2018

17T2KDN.A

Nguyên lý kế toán

90 phút

D11

07h00

LT

1

T. Lâm - T. Thành

3

 

Thứ 5

18/1/2018

17T2KDN.A

Soạn thảo văn bản

90 phút

D11

07h00

LT

1

T. Lâm - T. Thành

3

 

Thứ 6

19/1/2018

16T2KDN.A

Soạn thảo văn bản

90 phút

C3

07h00

LT

1

T. Trì - C. Trang

3

 

Thứ 6

19/1/2018

17T2KDN.A

Thị trường chứng khoán

90 phút

C3

07h00

LT

1

T. Trì - C. Trang

3

 

Thứ 2

15/1/2018

17T3INF.A

Lập trình căn bản

240 phút

C8

07h00

TH

1

T. Đức - C. Tâm

3

 

Thứ 2

15/1/2018

16T3INF.A

Lập trình Windows

240 phút

C7

13h00

TH

1

T. Đức - C. Tâm

3

 

Thứ 2

15/1/2018

17T2CGK.A

Tin học căn bản

90 phút

C8

13h00

TH

2

T. Đức - C. Tâm

3

 

Thứ 3

16/1/2018

15T3INF.A

Thiết kế đa phương tiện

240 phút

C8

13h30

TH

1

T. Đức - C. Tâm

3

 

Thứ 4

17/1/2018

17T3INF.A

Lắp ráp và cài đặt máy tính

240 phút

C8

07h00

TH

1

T. Trung - T. Tiến Anh

3

 

Thứ 5

18/1/2018

16T2INF.A

Đồ họa ứng dụng

240 phút

C8

13h00

TH

1

T. Trung - T. Tiến Anh

3

 

Thứ 5

18/1/2018

17T3INF.A

Cơ sở dữ liệu

240 phút

C8

07h00

TH

1

T. Tuấn - T. Đức

3

 

thứ 5

18/1/2018

15T3INF.A

QT HT Webserver

240 phút

C7

13h00

TH

1

T. Tuấn - T. Đức

3

 

Thứ 6

19/1/2018

17T3INF.A

Mạng máy tính

240 phút

C7

07h00

TH

1

T. Tuấn - T. Đức

3

 

Thứ 6

19/1/2018

16T2INF.A

HĐH Window server

240 phút

C8

13h00

TH

1

T. Tuấn - T. Đức

3

 

Thứ 2

15/1/2018

15T3INF.A

Xd phần mềm ql nhân sự

240 phút

C7

13h00

TH

1

T. Tiến Anh - T. Trung

Làm báo cáo

 

Thứ 6

19/1/2018

15T3INF.A

TK hoạt hình với flas

240 phút

C8

07h00

TH

1

T. Tiến Anh - T. Trung

3

 

Thứ 6

19/1/2018

16T2INF.A

Quản trị csdl với SQL

240 phút

C8

13h00

TH

1

T. Tiến Anh - T. Trung

3

 

Thứ 6

19/1/2018

17T2INF.A

Anh văn cơ bản

90 phút

C4

13h00

LT

1

C. Nhàn - C. Trang

3

 

Thứ 6

19/1/2018

17T3INF.A

Kỹ năng làm việc nhóm

90 phút

C4

14h30

LT

2

C. Nhàn - C. Trang

3

 

Thứ 2

15/1/2018

16T3OTO.A

BD, SC HT NL động cơ xăng

240 phút

X.B

13h00

TH

1

T. Dũng - T. Nhật

3

 

Thứ 2

15/1/2018

17T2OTO.A2

BD, SC động cơ đốt trong

240 phút

X.B

07h00

TH

1

T. Dũng - T. Nhật

3

 

Thứ 2

15/1/2018

16T2CGK.A1

Tiện côn

240 phút

X.A

07h00

TH

1

T. Thiện - T. thịnh

3

 

Thứ 2

15/1/2018

15TCGK3A

Khí nén thủy lực

90 phút

X.A

13h30

TH

1

T. Thiện - T. thịnh

3

 

Thứ 2

15/1/2018

15TOTO3A

Kt và sửa chữa pan oto

240 phút

X.B

13h00

TH

1

T. Cảnh - T.Lâm

3

 

Thứ 2

15/1/2018

17T2OTO.A1

TH hàn cơ bản

240 phút

X.B

07h00

TH

1

T. Hùng - T. Cảnh

3

 

Thứ 3

15/1/2018

17T2OTO.A2

TH hàn cơ bản

240 phút

X.B

07h00

TH

1

T. Hùng - T. Cảnh

3

 

Thứ 3

16/1/2018

16T2CGK.A2

Tiện côn

240 phút

X.A

07h00

TH

1

T. Thiện - T. thịnh

3

 

Thứ3

16/1/2018

16T2OTO.A

SC, HT, NL Diesel

240 phút

X.B

13h00

TH

1

T. Hùng - T. Cảnh

3

 

Thứ 3

16/1/2018

15TOTO3A

BD, HT phanh ABS

240 phút

X.B

13h00

TH

1

T. Lâm - T. Dũng

3

 

Thứ 4

17/1/2018

16TOTO.A

BD, SC, HT phân phối khí

240 phút

X.B

13h00

TH

1

T. Cảnh - T.Dũng

3