TÌM KIẾM THÔNG TIN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tuyển sinh: 02713.691.339
Quản trị website

LIÊN KẾT WEBSITE


ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập

Lượt truy cập:482.070
Hôm qua:193
Hôm nay:92

THỜI KHÓA BIỂU KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Thời khóa biểu :
* KHÓA 2015:
NGHỀ BỔ TÚC VĂN HÓA
BUỔITIẾTTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Lớp 10A (GVCN: Đinh Văn Đạt)
Sáng1
Toán học (2g)
Hóa học (2g)
Toán học (2g)
Sinh học (1g)
  
2
Lịch sử (1g)
  
3
Văn học (2g)
Sinh học (1g)
Văn học (1g)
Hóa học (2g)
  
4
Lịch sử (1g)
SH chủ nhiệm (1g)
  
5      
Lớp 10B (GVCN: Huỳnh Viết Phương Lan)
Sáng1
Vật lý (2g)
 
Địa lý (2g)
Hóa học (2g)
Văn học (2g)
 
2  
3
Toán học (2g)
 
Lịch sử (1g)
Văn học (1g)
Toán học (2g)
 
4  
Sinh học (1g)
 
5    
SH chủ nhiệm (1g)
 
Lớp 10C (GVCN: Nguyễn Thiên Ân)
Lớp 10D (GVCN: Lê Thị Huyền Trang)
Sáng1  
Lịch sử (1g)
Văn học (2g)
  
2  
Sinh học (1g)
  
3  
Toán học (2g)
Địa lý (2g)
  
4    
5   
SH chủ nhiệm (1g)
  
Lớp 10E (GVCN: Ngô Thị Thoan)
Sáng1
Văn học (2g)
Vật lý (2g)
Hóa học (2g)
Địa lý (2g)
  
2  
3
Toán học (2g)
Lịch sử (1g)
Toán học (2g)
Sinh học (1g)
  
4 
Văn học (1g)
  
5  
SH chủ nhiệm (1g)
   
Lớp 11A (GVCN: Nguyễn Thị Thanh)
Sáng1
Sinh học (1g)
Toán học (2g)
Vật lý (2g)
Văn học (2g)
  
2
Lịch sử (1g)
  
3
Văn học (2g)
Hóa học (2g)
Địa lý (1g)
Toán học (2g)
  
4   
5   
SH chủ nhiệm (1g)
  
Lớp 11B (GVCN: Cao Minh Đức)
Sáng1
Hóa học (2g)
Địa lý (1g)
Văn học (2g)
Toán học (2g)
  
2
Lịch sử (1g)
  
3
Sinh học (1g)
Toán học (1g)
Vật lý (2g)
Văn học (2g)
  
4
SH chủ nhiệm (1g)
   
5  
Toán học (1g)
   
Lớp 12A (GVCN: Trần Thị Ngân)
Sáng1
Lịch sử (1g)
Sinh học (1g)
Toán học (2g)
Vật lý (2g)
  
2
Địa lý (1g)
Văn học (2g)
  
3
Hóa học (2g)
 
Văn học (1g)
  
4
Toán học (2g)
SH chủ nhiệm (1g)
   
5     

Ghi chú:
- Buổi sáng bắt đầu lúc 7 giờ, buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ.
- Mỗi giờ lý thuyết 45 phút, mỗi giờ thực hành 60 phút.
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang