TÌM KIẾM THÔNG TIN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tuyển sinh: 02713.691.339
Quản trị website

LIÊN KẾT WEBSITE


ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập

Lượt truy cập:516.207
Hôm qua:376
Hôm nay:576

THỜI KHÓA BIỂU KHOA TIN HỌC - KẾ TOÁN
Thời khóa biểu :
* KHÓA 2016:
NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
BUỔITIẾTTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Lớp 16T3KDN.A (GVCN: Trần Thị Thanh Thảo)
Sáng1    
Kế toán thuế (5g)
 
2     
3     
4     
5     
Chiều6
Kinh tế vi mô (4g)
Kinh tế vi mô (4g)
Kinh tế vi mô (4g)
Tài chính DN (5g)
  
7  
8  
9  
10     

NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BUỔITIẾTTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Lớp 16T3INF.A (GVCN: Trương Đức Trung)
Sáng1
Cơ Sở DL (4g)
KN làm việc nhóm (3g)
Cơ Sở DL (4g)
CSDL MS Access (5g)
  
2  
3  
4   
5     
Lớp 16T3INF.B (GVCN: Trương Đức Trung)
Sáng1
KN làm việc nhóm (3g)
Cơ Sở DL (4g)
CSDL MS Access (5g)
Cơ Sở DL (4g)
  
2  
3  
4   
5     

* KHÓA 2015:
NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
BUỔITIẾTTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Lớp 15KDN3A (GVCN: Lê Thị Hà)
Sáng1    
Kế toán DN3 (4g)
 
2     
3     
4     
5      
Chiều6
THKT trong DNSX (4g)
THKT trong DNSX (4g)
THKT trong DNSX (4g)
Kế toán DN3 (5g)
Anh Văn CB (3g)
 
7 
8 
9  
10
SH chủ nhiệm (1g)
    

NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BUỔITIẾTTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Lớp 15CNTT3A (GVCN: Hoàng Văn Đức)
Chiều6
TK & QT Website (4g)
XD PM QL Bán hàng (4g)
XD PM QL Bán hàng (4g)
XD Website bằng CC (4g)
  
7  
8  
9  
10
SH chủ nhiệm (1g)
  
SH chủ nhiệm (1g)
  

* KHÓA 2014:
NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
BUỔITIẾTTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Lớp 14QTM3A (GVCN: Bùi Văn Tuấn)
Chiều6
Thiết kế WebSite (3g)
Thiết kế WebSite (3g)
Thiết kế WebSite (4g)
   
7   
8   
9     
10
SH chủ nhiệm (1g)
     

NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
BUỔITIẾTTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Lớp 14KDN2A (GVCN: )

* KHÓA 2013:
NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
BUỔITIẾTTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Lớp 13QTM3A (GVCN: )

* KHÓA 2012:
NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
BUỔITIẾTTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Lớp 12QTM3A (GVCN: )

* KHÓA 2011:
NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
BUỔITIẾTTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Lớp 11QTM3A (GVCN: )

Ghi chú:
- Buổi sáng bắt đầu lúc 7 giờ, buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ.
- Mỗi giờ lý thuyết 45 phút, mỗi giờ thực hành 60 phút.
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang