HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 Danh mục chủ đề : 
Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Quang cảnh lễ chào cờ
Quang cảnh hội trường
Quang cảnh hội trường
Quang cảnh hội trường
Quang cảnh hội trường
Học sinh tặng hoa tươi đến Thầy cô
Đại biểu tặng hoa đến Trường
Đại biểu tặng hoa đến Trường
Quang cảnh lễ phát thưởng
Quang cảnh lễ phát thưởng
Quang cảnh lễ phát thưởng
Quang cảnh lễ phát thưởng
Quang cảnh lễ phát thưởng
Quang cảnh lễ phát thưởng
Quang cảnh lễ phát thưởng
Quang cảnh sân khấu
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu phó
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang