HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 Danh mục chủ đề : 
Hội thi tay nghề công nhân ngành điện lần 1 năm 2015
Văn nghệ chào mừng
Văn nghệ chào mừng
Văn nghệ chào mừng
Hội thi tay nghề công nhân ngành điện
Hội thi tay nghề công nhân ngành điện
Hội thi tay nghề công nhân ngành điện
Hội thi tay nghề công nhân ngành điện
Hội thi tay nghề công nhân ngành điện
Hội thi tay nghề công nhân ngành điện
Hội thi tay nghề công nhân ngành điện
Hội thi tay nghề công nhân ngành điện
Hội thi tay nghề công nhân ngành điện
Hội thi tay nghề công nhân ngành điện
Thi tìm hiểu về Bác Hồ
Thi tìm hiểu về Bác Hồ
Thời trang tái chế rác
Thời trang tái chế rác
Thời trang tái chế rác
Thi tìm hiểu về Bác Hồ
Thời trang tái chế rác
Thời trang tái chế rác
Giao lưu trò chơi dân gian
Giao lưu trò chơi dân gian
Giao lưu trò chơi dân gian
Văn nghệ bế mạc
Thầy Hiệp - Phó hiệu trưởng
Trao giải cho các đội
Trao giải cho các đội
Trao giải cho các đội
Trao giải cho các đội
Trao giải cho các đội
Trao giải cho các đội
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang